Op 29 mei 2018 werd het ALEGrO-project (Aachen-Liège Electricity Grid Overlay) officieel gelanceerd. Dit project omvat de plaatsing van twee conversiestations aan beide uiteinden van een ondergrondse kabel van 90 km om voor het eerst in de geschiedenis het Belgische en het Duitse elektriciteitsnet met elkaar te verbinden en zo een nieuw stuk toe te voegen aan het project van de elektriciteitssnelwegen in Europa.

ALEGrO is een nieuwe stap in een groot pan-Europees netwerk dat bedoeld is om de uitwisseling van energie tussen landen te vergemakkelijken. Om dit innoverende project te verwezenlijken, hebben de netbeheerders Amprion en Elia een beroep gedaan op de expertise van Siemens. Het Duitse bedrijf is immers een van de weinige die de HVDC-technologie (conversie van hoogspanningsgelijkstroom) beheersen. De ingenieurs van Siemens zullen gebruikmaken van de HVDC Plus-technologie, die een grotere nauwkeurigheid en een striktere controle garandeert. Een superieure norm die de netbeheerders bovendien operationele voordelen biedt. Met een capaciteit van 1000 MW kan deze infrastructuur ongeveer 500 000 gezinnen van stroom voorzien.

Een economische en ecologische uitdaging

De grote kracht van het ALEGrO-project schuilt in de integratie van hernieuwbare energie. Vanzelfsprekend voor Siemens, de grootste constructeur van offshore windturbines ter wereld. Het ALEGrO-project valoriseert niet alleen groene energie op internationaal niveau, maar helpt ook het Europese economische weefsel een boost te geven. Deze benadering wakkert de groei van de energiemarkt aan door de samenwerking tussen de verschillende spelers te versoepelen. Een relevante oplossing in een volop veranderende markt.

Feestelijke kick-off van het project

De spelers die betrokken zijn bij dit grote project beseffen wat er op het spel staat. Daarom waren er bij de lancering tal van prominenten aanwezig: afgevaardigden van de Waalse en federale regering, burgemeesters, directieleden van partnerbedrijven… Het evenement dat Elia organiseerde op de site van Lixhe (Visé) riep een speciaal gevoel op: dat wat ons overvalt als we beseffen getuige te zijn van een historisch moment.

Contacteer ons

Wens je meer informatie omtrent dit project of de gebruikte technologieën, aarzel dan niet contact op te nemen met Jean-Louis Gautier.

Nuttige links

Meer informatie omtrent dit project kan je ook op de website van onze partner Elia vinden.