De Sint-Truidersteenweg (N80) tussen Hasselt en Sint-Truiden in Limburg kampt al jaren met files. Daarom besloot Agentschap Wegen ” Verkeer (AWV) Limburg om een escalatie van de verkeersproblemen te slim af te zijn. Letterlijk, met slimme verkeerslichten. Tijdens de uitwerking werd er ook rekening gehouden met de komst van een aanliggend commercieel complex, de Ikea-site.

Oplossing: Op zoek naar de perfecte scenario’s

Samen met Siemens en studiebureau Sweco Belgium (voorheen Grontmij Belgium), werkte AWV Limburg een oplossing uit. Zo ontstond het N80 projectteam. Het doel? Een vlottere doorstroming, minder sluipverkeer, en een lagere CO2-uitstoot. Na een uitgebreide voorstudie werd beslist om vijf heraangelegde kruispunten op de N80 te voorzien van een intelligente, dynamische verkeersregeling die zowel de bestaande verkeersstroom als het Ikeaverkeer in goede banen kan leiden.

Resultaat: Meer dan ‘minder files’

De oplossing die Siemens, SWECO Belgium en AWV Limburg aan de N80 doorvoerden, doet meer dan alleen een vlottere doorstroming garanderen. Zo worden ook de omliggende wegen veiliger dankzij het verminderd sluipverkeer en daalt de CO2-uitstoot omdat wagens minder lang stationair draaien. Bovendien is het systeem een perfect voorbeeld van hoe intelligente infrastructuren het dagelijkse, economische leven in onze samenleving zuurstof kan geven.

Contact: Bart Neirynck