Siemens op Hannover Messe 2019

Het groeiende netwerk tussen mensen, machines en data vormt de drijvende kracht achter de digitale transformatie van de industrie. Trends en ontwikkelingen in de IT-wereld zoals artificiële intelligentie (AI), digitale marktplaatsen en nieuwe samenwerkingsvormen creëren extra momentum en veranderen industriële workflows. In deze transformatie staat het gebruik van data centraal. Waar gegevens oorspronkelijk enkel beschikbaar waren voor machines via het automatiseringsproces, is het dankzij het Digital Enterprise-portfolio van Siemens nu mogelijk om data in de volledige waardeketen te gebruiken in de vorm van Digital Twins. Dankzij Digital Twins kunnen machines, installaties, processen en producten gesimuleerd en geoptimaliseerd worden.

Data omzetten in waardevolle kennis en nieuwe inzichten voor nieuwe businessmodellen toepassen, is de volgende fase van de digitale transformatie.

Het thema voor de Hannover Messe 2019 is dan ook: “Digital Enterprise – Thinking industry further!”. Op basis van onze kennis en ervaring op het vlak van elektrificatie, automatisering en digitalisering evenals de nauwe band met onze klanten worden onze oplossingen voor de productie- en procesindustrieën voortdurend verder verfijnd. Dankzij ons portfolio van automatiseringsoplossingen TIA (Total Integrated Automation) kunnen de in productieomgevingen gegenereerde gegevens worden aangewend om producten en processen te simuleren, te testen en te optimaliseren in levensechte omstandigheden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt aan de hand van digital twins, die door onze End-to-End-benadering alle aspecten van de volledige waardeketen simuleren. De gegevens van deze virtuele weergaves kunnen worden gebruikt om processen en productie-installaties te optimaliseren. Dit resulteert in toegenomen flexibiliteit die bedrijven nodig hebben om aan de groeiende vraag naar productiviteit en efficiëntie te voldoen.

Industriële ondernemingen uit alle sectoren kunnen via MindSphere hun machines verbinden met de digitale wereld. Met behulp van MindSphere, ons cloudgebaseerde, open IoT-besturingssysteem (Internet of Things), kunnen industrietakken wereldwijd een verbinding realiseren tussen hun machines en fysieke infrastructuur enerzijds en de digitale wereld anderzijds. MindSphere is uniek door het aanbieden van totaaloplossingen om bedrijven doorheen de stadia van IIoT-implementatie (Industrial Internet of Things) te begeleiden.

Deze en nog andere innovaties ontdek je op de Siemens stand in Hannover. We heten je van harte welkom!

Contact: Katrien Valkiers – katrien.valkiers@siemens.com