De aandacht naar het beschermen van personen en infrastructuur ging de voorbije twee jaar in crescendo. Wat opvalt is dat het niet alleen openbare gebouwen zijn die worden voorzien van een meer sluitende toegangscontrole of een extra paar ogen in de vorm van camera’s, ook bedrijven zien er de noodzaak van in. “Door de verhoogde aandacht in de media, zijn bedrijven zich meer bewust van de risico’s die op hen afkomen en de noodzaak om zich er tegen te wapenen. Om al deze elementen te beheersen zijn er twee duidelijke trends waar te nemen: de trend naar digitalisering en de trend naar meer geïntegreerde oplossingen.”

Onze collega Thomas Vancoppernolle had hierover onderstaand gesprek met de redactie van het vakblad Top Security.

SIPORT, toegangscontrole en totaaloplossing op maat

SIPORT is in eerste instantie een uitgebreid systeem voor toegangscontrole en tijdsregistratie, maar is tegelijkertijd heel wat meer.

Alles wat een bedrijf nodig heeft om zowel zijn gebouwen als zijn medewerkers in realtime te beheren en te beveiligen kan geïntegreerd worden in één platform. Thomas Vancoppernolle: “Het is niet evident om door de bomen het bos te blijven zien. De gebruiker heeft keuze uit een veelvoud aan oplossingen en technologieën. De uitdaging zit hem erin om ze allemaal op een efficiënte manier met elkaar te laten communiceren om een zo hoog mogelijke veiligheid te kunnen garanderen. De grote troef van ons platform is net dat het een totaaloplossing is. Met andere woorden, geen complexe integraties, geen doorverwijzen van de verantwoordelijkheid. Onze klanten hebben één aanspreekpunt voor het totaalpakket van hun oplossingen. Bovendien is het een standaardoplossing die nog volledig naar de wensen van de klant kan aangepast worden. Heel wat sectoren kampen immers met specifieke eigenheden, denk aan ziekenhuizen, datacenters of luchthavens. De noden van een lokale speler liggen nu eenmaal anders dan die van een multinational met vestigingen in meerdere landen. Maar eenieder zal zijn behoeftes afgedekt zien met SIPORT.”

Mee met de technologie

Een sluitende beveiliging betekent ook inspelen op veranderingen in de technologie. Camera’s die louter een identificatie na de feiten mogelijk maken zullen in bepaalde branches niet meer volstaan. Daar wil men een extra paar ogen dat mee waakt en aan de hand van patroonherkenning gedragingen kan analyseren. “Siemens behoeft weinig introductie als technologieprovider. Een element waar bijvoorbeeld vandaag veel vraag naar bestaat in toegangscontrole is dubbele authenticatie. Een badge wordt daarbij gecombineerd met een biometrische toepassing om de beveiliging nog sterker te maken, dus moeilijker te omzeilen.

Een vinger- of palmafdruk en een irisscan zijn nu eenmaal moeilijker te kopiëren, verduidelijkt Thomas Vancoppernolle.

Met digitalisatie kunnen we net dat stapje verder gaan om meer te doen en efficiënter te werken met dezelfde middelen.

“We kijken ook naar andere manieren om de identiteit te bewijzen. Iedereen heeft een smartphone op zak vandaag. Deze kan ingezet worden om deuren te openen, al is dit zeker nog niet de standaard. Het toont wel dat de digitalisering is ingezet en dat informatie uit allerlei kanalen op ons af zal komen. Een platform dat al deze kanalen integreert kan de operator een uniform beeld geven. De ingebouwde intelligentie kan dan aan de hand van een alarm de significante feiten helpen onderscheiden en een resem acties op het getouw zetten. Daarin ligt de echte waarde van een totaalplatform.”

Tand des tijds doorstaan

Elk beveiligingssysteem zal pas echt zijn waarde bewijzen na een aantal jaren dienst. Hoe goed kan het de tand des tijds doorstaan en afdoende blijven werken? Siemens lost dit op door zelf in te staan voor de compatibiliteit tussen systemen en de opvolging van technische evoluties. “Eigenlijk is de implementatiefase de gemakkelijkste”, vertelt Thomas Vancoppernolle met een knipoog. “Van belang is wat ervoor en wat erna gebeurt. Het moet altijd beginnen met een duidelijke analyse van de risico’s en van wat een klant precies nodig heeft. Om terug te komen op de lokale speler die zijn gebouw deelt met andere bedrijven, voor een dergelijke situatie hebben we de functie multi-tenant ontwikkeld op het SIPORT platform. Daarbij kunnen de verschillende bedrijven gebruikmaken van hetzelfde toegangscontrole systeem, waarbij enkel de gemeenschappelijke ruimtes gedeeld worden. Elk bedrijf beheert dus zijn eigen data en heeft geen inzicht in die van zijn buur. Het gaat om meer dan het afleveren van technologie, je moet met je klant kunnen meedenken. Daarom helpen we hem met het opstellen van een veiligheidsplan. Vroeger lag de grens aan de ingang van het gebouw, vandaag verlegt die zich naar de perimeter rond het gebouw. Hoe vroeger de detectie kan gebeuren, hoe sneller men kan reageren ook. Pas als het concept volledig op punt staat, kan je het invullen met technologie en producten. Daarbij houden we de focus op de operator. De technologie heeft menselijke interactie nodig om fouten eruit te halen, het systeem te optimaliseren…. We willen hem daarom de juiste informatie aanreiken om zijn job zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Nadat het systeem gebouwd is, doen we alles wat nodig is aan updates en upgrades om het performant en betrouwbaar te houden. In België hebben we daarin ook enkele mooie referenties van systemen die al méér dan tien jaar operationeel zijn.”

Expertise in België

Siemens Building Technologies België mag zich binnen de Siemens groep trouwens één van de voortrekkers noemen van het SIPORT platform. “We zijn er steevast als de kippen bij om nieuwe ontwikkelingen in de markt te zetten. De module Kioskware werd trouwens hier ontwikkeld. Dit is een digitale receptie die een bezoeker volledig begeleidt vanop de parking naar zijn contactpersoon binnen het bedrijf. Vele bedrijven worstelen immers met hoe ze het onthaal efficiënter kunnen laten verlopen.

Kioskware helpt dit professionaliseren en efficiënter maken. Deze integratie binnen SIPORT toont dat we met digitalisatie net dat stapje verder kunnen gaan om méér te doen en efficiënter te werken met dezelfde middelen. Het toont dat de kennis hier aanwezig is om onze klanten technisch te ondersteunen en hen te laten proeven van onze lokale knowhow en expertise.”

En hoe zit het dan met de veiligheid van de beveiliging? Siemens liet de cyberveiligheid van zijn SIPORT platform testen door de onafhankelijke en hoog aangeschreven Duitse keuringsinstantie TÜV Trust IT. Hun antwoord was duidelijk. Alle elementen van het systeem zijn geschikt voor dienst verklaard in kritieke omgevingen die vragen om een verhoogd veiligheidsniveau.

Bovendien werken alle communicatiekanalen met encryptie op basis van verschillende technologieën. U kan dus op uw beide oren slapen.

Door Valérie Couplez voor Top Security.

Contact : Thomas Vancoppernolle – +32 473786081