Technologie en innovatie zijn factoren die een tastbaar verschil kunnen maken voor een veiligere samenleving. Het Iungos-netwerk brengt overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers samen om antwoorden te formuleren op uitdagingen op het gebied van integrale veiligheid. “IUNGO” staat voor “verbinden”, aangevuld met de letter “S” voor “Safety en Security”. En Siemens draagt ook zijn steentje bij tot dit innovatienetwerk.

Technologie en samenwerking maakt het verschil

In de wereld van security is technologische innovatie en integratie ervan een enorme enabler. De digitaliseringsgolf zorgt er bovendien voor dat de innovatiecycli in elektronische veiligheid op volle toeren draaien. Denk maar aan het gebruik van smartphones, cloud toepassingen, intelligente camera’s, Artificiële Intelligentie (AI) …

Net daarom werd Siemens begin 2020 partner van Iungos. Dit platform verbindt overheden, bedrijven, kennisinstellingen én burgers die werken aan oplossingen voor integrale veiligheid. De deelnemende partners zetten samen hun schouders onder kritieke veiligheidsinfrastructuur en – innovaties.

Een concreet voorbeeld dewelke werd opgestart door Iungos is “PASSAnT”. Een project dat zich concentreert rondom de beveiliging van haventerminals ter voorkoming van de smokkel van mensen en drugs. De havens van Oostende, Zeebrugge, Terneuzen en Moerdijk zullen als fieldlab fungeren.

Focus van Siemens Smart Infrastructure perfect verenigbaar met de waarden en doelstellingen van Iungos

Meedenken met de uitdagingen van onze klanten staat centraal in onze businessapproach. Daarom kijkt Siemens als technologische speler uit naar deze samenwerking om onze ervaring en kennis op vlak van elektronische beveiliging mee in te zetten in interessante pilootprojecten die worden aangereikt via Iungos. Op deze manier wenst Siemens een meerwaarde aan te leveren bij de ontwikkeling van kennis én economische ontwikkeling in België.

Heel wat projecten bij klanten met gediversifieerde bedrijfskritische processen bevestigen de focus van Siemens op geïntegreerde en innovatieve oplossingen voor integrale veiligheid.  Deze focus bleek al snel een perfecte match met de waarden en doelstellingen van Iungos.

Het beveiligen van een kritische infrastructuur is vandaag de dag complexer dan ooit. Denk maar aan de diversiteit van maatregelen die genomen dienen te worden, het aantal belanghebbenden, maar evenzeer het imago dat gepaard gaat hiermee. Thomas Vancoppernolle, Head Security bij Siemens verwoordt het zo:

“De oplossingen die we vandaag implementeren moeten klaar zijn voor de innovatie van morgen én dienen een sociaal-economisch karakter te hebben. Bij Siemens plaatsen we de producten niet centraal, maar wel de visie, strategie en doelstelling van het bedrijf of de betreffende organisatie. Mee helpen bouwen aan het imago van de klant, dat is voor Siemens pas echt “verbinden”!”

Meer over Iungos op: www.iungos.be

Surf voor meer info over de veiligheidsoplossingen van Siemens

Uw ideeën persoonlijk aftoetsen met ons? We helpen u graag! Contacteer ons