Het groeiende aantal elektrische voertuigen op de markt doet de vraag naar een efficiënte en flexibele laadinfrastructuur toenemen. Siemens en VDL Bus & Coach sloegen de handen in elkaar om innovatieve oplossingen te bedenken en het resultaat mag er wezen.

eBusje komt zo

De eBus is aan een opmars bezig in Europa. Het belangrijkste voordeel van eBussen is de ecologische vooruitgang voor wat betreft uitstoot en luchtkwaliteit. Maar gezien eBussen een lager bereik hebben dan dieselbussen, blijft de grote vraag voor gemeentes, transportoperatoren en producenten waar en wanneer ze deze kunnen opladen. Siemens en busbouwer VDL gingen aan de slag.

In het VDL Laadtestcentrum in het Nederlandse Valkenswaard heeft Siemens de nieuwste generatie snellaadstations geïnstalleerd in combinatie met een accu-opslagsysteem. Een speciale schakelmatrix maakt het mogelijk om de capaciteit van de laadstations flexibel te combineren. De installatie wordt beheerd via een energiemanagementtoepassing die draait op MindSphere, het cloud-gebaseerde, open IoT-besturingssysteem van Siemens. VDL gaat deze technologie gebruiken om interoperabiliteits- en functietests uit te voeren met elektrische voertuigen zoals bussen en vrachtwagens.

Opslaan en opladen

Een terugleverfunctie is geïntegreerd in een van de oplaadstations, wat het mogelijk maakt om de voertuigen bi-directioneel op te laden. Dat betekent dat ze niet alleen energie uit het net en het opslagsysteem kunnen halen, maar ook energie terug kunnen leveren aan deze systemen. De laadelektronica kan tijdelijk met elkaar worden verbonden. Dit betekent dat drie voertuigen parallel kunnen worden geladen of dat één voertuig bijzonder snel kan worden geladen met behulp van High Power Charging (HPC).

De modulaire infrastructuur laat zien dat laadsystemen over een lange periode kunnen worden uitgebreid zonder dat de netcapaciteit of aansluiting hoeft te worden aangepast. Door een energie-opslagsysteem te koppelen met laadstations en een energiemanagementtoepassing kan de capaciteit worden aangepast aan de huidige en toekomstige behoeften. Het project geeft belangrijke inzichten voor de elektrificatie van de transportsector van morgen!

Nog meer weten over e-laadsystemen?  Surf naar de website