België is het zogenaamde kruispunt van Europa maar de stromen van goederen en mensen haperen steeds vaker als gevolg van verkeersopstoppingen. Bovendien is transport verantwoordelijk voor 20 % van onze totale broeikasgasemissies, kort het onze levens in door luchtvervuiling en vallen er jaarlijks meer dan 700 dodelijke verkeersslachtoffers. Het is dus de hoogste tijd voor toekomstgerichte en disruptieve ideeën over transportoplossingen!

Voor Siemens Mobility voldoende reden om deel te nemen aan Hack Belgium, dat plaatsvond van 28 tot 30 maart in Tour & Taxis te Brussel.

Dit innovatiefestival liet zijn licht schijnen op het versnellen van technologische vooruitgang, maatschappelijke evoluties en de druk op ons leefmilieu.

Een van de thema’s die naar voor werden geschoven, is snelle en schone mobiliteit.   Een thema waarin het DNA van Siemens Mobility perfect past. 

Mathias Hibert (Sales Manager bij SMO-B) licht toe: “Door aan Hack Belgium deel te nemen, hopen we een voorproefje te krijgen van wat er echt leeft onder de Belgische burgers”. Als technologiepartner in mobiliteitsoplossingen willen we voortbouwen op hun gedeelde kennis. “Het is een verhaal van wederzijdse samenwerking gebaseerd op co-creatie. Steunend op deze samenwerking kunnen we een pioniersrol vervullen en bijzonder flexibel innovaties ontwikkelen”, aldus Mathias.

Dankzij digitalisering biedt Siemens Mobility België mobiliteitsaanbieders en vervoersmaatschappijen wereldwijd mogelijkheden om hun infrastructuur intelligent te maken, de passagiersbeleving te verbeteren, de veiligheid en beschikbaarheid van de geboden oplossingen te verzekeren.

We kijken uit naar constructieve, creatieve en innoverende ideeën.