Siemens Building Technologies (BT), met name de technologietak Security Solutions & Services, focust zich meer en meer op het verbeteren van het proces bij de klant. “Bijvoorbeeld inzake het faciliteren van onthaal draagt technologische innovatie bij tot een hoger niveau van veiligheid en transparantie, en dus ook tot het creëren van een ‘Perfect Place’, de wereldwijde marketingcampagne van Siemens Building Technologies.

Procesmatige approach

“Jaren geleden was onze business vooral een productgedreven entiteit, terwijl we nu eerder totaaloplossingen bieden aan klanten, deels gebaseerd op onze eigen knowhow en deels op deze van technologiepartners. We doen dit op basis van de specifieke noden van de klanten. Samen met hen evolueren we steeds meer van een oplossingsgerichte naar een procesmatige benadering”, aldus Thomas Vancoppernolle, portfolio manager security voor Siemens Building Technologies in West-Europa. “We merken dat onze technologie steeds meer verankerd is in de processen van de klant. Onze kennis om de processen te digitaliseren en efficiënter te maken is aanzienlijk toegenomen.”

KioskWare

 

Als een van de grootste marktspelers inzake security merkt men bij Siemens een duidelijke verschuiving van een oplossingsgerichte naar een procesmatige dimensie. “Onze KioskWare-oplossing die het volledige proces rond onthaal van bezoekers in gebouwen digitaliseert, is daar een mooi voorbeeld van. KioskWare is niet louter een product of een oplossing, het is een onderdeel van een compleet digitaal proces waarin KioskWare het tastbare element is voor de bezoeker in het digitale proces en waarin heel wat technologie en knowhow verweven zit aan de hand van workflows, ondersteunende boodschappen, communicatiemedia, etc. Bijvoorbeeld: voordien en ook vanop afstand reeds geïnformeerd worden dat je als bezoeker verwacht wordt, een grondplan ter ondersteuning en een QR-code ontvangen, maar ook een persoonlijke parkeerplaats toegewezen krijgen…”, aldus Thomas Vancoppernolle. “Deze benadering biedt ook voordelen voor de facility manager van het bedrijf zelf. Hij weet exact hoeveel mensen er op ieder ogenblik in het gebouw aanwezig zijn, wat belangrijke informatie is bij een evacuatieproces. Dit laat toe de onthaalfunctionaliteit binnen het bedrijf te optimaliseren.”

ECO-systeem van producten, oplossingen en technologiepartners

De divisie Building Technologies van Siemens specialiseert zich meer en meer in totaal geïntegreerde oplossingen. En waarvoor het zelf niet de volledige oplossing in huis heeft, werkt het ook vaak samen met technologiepartners die deel uitmaken van de totaaloplossing. “De data die deze technologiepartners ter beschikking stellen via hun eigen systemen kunnen voor de klant een serieuze meerwaarde bieden in het totale proces waar onze technologie vaak ook deel van uitmaakt. Eén plus één is vaak drie in dat geval. Alleen moet men als technologieprovider verder durven kijken dan zichzelf”, aldus Thomas Vancoppernolle.

Proces continu ondersteunen en verbeteren

“Veelal worden beslissingen over een oplossing nog te vaak op productniveau genomen. Ingegeven door verouderde technische studies, productbrochures, een gebrek aan creativiteit of voeling met de markt/klant, … waarbij finaal de eindklant de dupe is als laatste schakel in de ketting. Dit terwijl de Siemens-aanpak focust op het proces van de klant. Welke opportuniteiten of uitdagingen zijn er vandaag binnen het proces en hoe kan technologie hierbij ondersteunen, zelfs verbeteren? Die vraag stellen wij continu. Dit vormt voor ons de basis en van daaruit bouwen we aan een oplossing. Dan pas hebben we het over producten, systemen en partners”, zegt Thomas Vancoppernolle.

“Zo’n aanpak kan voor de klant gerust aanzien worden als een ECO-systeem. Het bestaat dan ook vaak uit Siemens-producten enerzijds en producten en oplossingen afkomstig van technologiepartners anderzijds. Terwijl dit vroeger zelden gebeurde, wekt deze manier van werken, door de toenemende interesse uit de securitymarkt, meer en meer aandacht .”

IoT for Buildings en data als basis

“Bij enkele recent voltooide projecten wordt gewerkt vanuit zo’n model, waarin ook data van derden worden gebundeld. De basis blijft altijd het capteren van data, digitalisatie dus. Ook de factor IoT, in principe dekt de term ‘IoT for buildings’ beter de lading, speelt een voorname rol. Eigen en externe systemen worden samengebracht. Data van verschillende systemen en sensoren worden gekoppeld en vervolgens wordt er een bepaalde intelligentie aan toegevoegd”, geeft Thomas Vancoppernolle aan. “Vanuit de divisie Building Technologies van Siemens hebben we de mogelijkheid om zowel fire, comfort, building performance sustainability als security te combineren. Alle expertise en ervaring zijn binnen het bedrijf aanwezig.”

Door Philip Declercq voor Top Security

www.siemens.be/perfect-places