Nemo Link is de eerste interconnectie tussen de Belgische en Britse transmissienetten. Het is tevens de eerste keer dat er een onderzeese interconnectie werd gerealiseerd en het is ook de eerste keer dat Elia, de Belgische transmissienetbeheerder, gebruik maakt van HVDC-technologie (High Voltage Direct Current). Een nieuwe stap waar consumenten de vruchten van zullen plukken.

Siemens was verantwoordelijk voor de gebruiksklare installatie van de conversiestations aan beide kanten van het kanaal. Het project werd door Siemens aan de klant overgedragen op 30 januari, vooroplopend op de planning en de eerste elektriciteitsuitwisselingen tussen België en het Verenigd Koninkrijk konden op 31 januari van start gaan

In 2015 werd het Nemo Link-project, een HVDC-transmissiesysteem om de Belgische en Engelse elektriciteitsnetten via onderzeese kabels met elkaar te verbinden, aan Siemens toegewezen. De klant, Nemo Link, is een joint venture tussen Elia, transmissienetbeheerder van het Belgische elektriciteitsnet en National Grid Interconnector Holdings Limited, een dochteronderneming van National Grid gevestigd in het VK.

De joint venture werd specifiek opgericht voor de realisatie van dit gezamenlijke project.

Officiële inhuldigingI

Op 5 december 2018 werd het project officieel ingehuldigd in Herdersbrug in aanwezigheid van onder meer Marie-Christine Marghem, federaal minister van Energie, en Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee. De eerste testfase ging onmiddellijk daarna van start en werd midden januari met succes afgerond.

De overdracht van het project aan de klant vond, vooroplopend op de planning, plaats op 30 januari. De eerste elektriciteitsuitwisselingen tussen België en het Verenigd Koninkrijk konden op 31 januari van start gaan. De interconnectie draagt bij tot de integratie van het Europese elektriciteitssysteem en garandeert de bevoorradingszekerheid.

Chris Peeters, Chief Executive Officer van Elia :
“Vandaag is de eerste interconnector tussen België en Groot-Brittannië een feit. Dit titanenwerk is een primeur voor ons land zowel op technisch als strategisch vlak. Dankzij deze nieuwe verbinding, en zeer binnenkort ook de interconnector met Duitsland, ALEGrO, zullen we de uitwisselingscapacitieit van elektriciteit aanzienlijk kunnen verhogen. België krijgt zo een steeds centralere rol in het Europees geïntegreerde energiesysteem.”

In het Nemo project, was Siemens verantwoordelijk voor de gebruiksklare installatie van beide conversiestations met behulp van de HVDC Plus-technologie, met een transmissiespanning van 400 kilovolt (kV) DC. Nemo Link heeft een capaciteit van 1.000 megawatt (MW), ofwel voldoende om 500.000 huishoudens van stroom te voorzien. De elektriciteitslink is 140 km lang en verbindt Richborough, aan de kust van het Zuid-Engelse Kent, en Zeebrugge met elkaar via een combinatie van onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels. De overeenkomst houdt bovendien een service- en onderhoudscontract voor een periode van vijf jaar in.

Bekijk hier de video van het bouwproces van het conversiestation in Herdersbrug (Zeebrugge) .

Siemens werkt ook momenteel aan het ALEGrO project, een” elektrische brug” die de Belgische en Duitse stroomnetten met elkaar verbindt.

Veiligheid als topprioriteit

In september 2017 haalde het Nemo Link-project de mijlpaal van één miljoen gepresteerde manuren, zonder enig tijdverlies ten gevolge van letsels. Siemens heeft voor het Nemo Link-project ook de prestigieuze “Sword of Honour 2017” van de British Safety Council in de wacht gesleept. Deze prijs wordt alleen toegekend aan bedrijven die de gangbare EHS-normen ruimschoots overschrijden.

Contact : Tom Clauwaert tom.clauwaert@siemens.com