Jeff Merritt is expert bij het World Economic Forum over het Internet of Things (IoT). Hij is ervan overtuigd dat deze opkomende technologie ons leven ingrijpend zal veranderen. Maak kennis met een aantal voorbeelden.

De revolutie van realtime data

Jeff Merritt beschrijft het Internet of Things (IoT) als een ‘designtaal’. Als we realtime gegevens hebben over systemen en processen, dan kunnen we meteen daarop inspelen. Terwijl we vroeger oplossingen voor problemen moesten plannen en uitproberen, zien we dankzij realtime data onmiddellijk het effect van onze ingrepen.

Een voorbeeld. De bussen in New York City werden met geolocatie-sensoren uitgerust. Zodra ze verkeerslichten naderen, springen die op groen. Hierdoor zaten (bus)pendelaars 20% minder lang vast in de file wat het openbaar aantrekkelijker maakte.

Een betere levens- en werkkwaliteit

Verbonden toestellen maken ons leven gemakkelijker. Een analyse van 300 IoT-toepassingen stelde vast dat ze de gezondheid en welzijn van werknemers gevoelig verhogen.

Zo kan een wearable device een trucker vertellen dat hij moe is en hem aanzetten om een pauze in te lassen. Een landbouwer ziet via sensoren en dronebeelden of zijn akkers water of extra meststoffen nodig hebben en of er ziekten bij zijn gewassen uitbreken, zonder op zijn velden rond te lopen.

Efficiëntiewinst voor bedrijven

Ook bedrijven hebben baat bij IoT. Een veelbelovende toepassing is ‘predictive maintenance’. Door componenten in grote machines nauwgezet te monitoren, kunnen ze vervangen worden nog voor de machine het laat afweten.

Dankzij ‘digital twins’, een digitale kopie van een fysisch systeem, kunnen operaties makkelijk aangepast worden aan de noden. Een panne aan een machine kan vanop afstand gediagnosticeerd worden. Deze ontwikkelingen besparen ondernemingen niet alleen geld, ze zijn ook goed voor het milieu.

Lees het volledige interview van Marc Engelhardt met Jeff Merritt