Vastgoedtechnologie is almaar meer gedigitaliseerd. Door heterogene datastromen te bundelen tot prestatie-indicatoren, krijgen gebouwbeheerders objectieve operationele gegevens in handen. Deze transparantie laat hen toe om de prestaties van het vastgoed gevoelig te verbeteren en te monitoren.

Van ruwe data naar doelgerichte KPI’s

Hedendaagse gebouwen en slimme technologieën genereren een stroom aan data. Meetpunten of ‘dataloggers’ verzamelen verbruiksgegevens over elektriciteit, verlichting, warmte, koeling, verluchting, water, maar ook andere parameters zoals de positie van kleppen, de ingestelde temperatuur, het weer, de bezetting …

Dit complex samenspel van statische en dynamische gegevens kan gebundeld worden tot kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Zij geven complexe processen zo eenvoudig mogelijk weer door ze te kwantificeren. Dit maakt kritieke relaties en succesfactoren transparant en laat gebouwbeheerders toe om doelwaarden te bepalen voor hun bedrijf of productieproces.

Op basis van de KPI’s en andere gebouwkenmerken werken specialisten een holistisch energieconcept uit. Dit geeft een overzicht van de mogelijke aanpassingen aan de verwarming, warmwaterproductie, klimaatregeling, ventilatie, automatisering, energieproductie, het gebouwenbeheer enz. en het effect ervan op het comfort, de kosten en de marktwaarde. Het geeft ook aan hoe lang het duurt om de afzonderlijke maatregelen af te schrijven.

Wereldwijde praktische voorbeelden

Het Sello-winkelcentrum in Helsinki wilde zijn 170 winkels, concertzaal, bibliotheek en hotel verduurzamen. Siemens Building Technologies stelde KPI-gebaseerde verbeteringen voor, waardoor de kosten voor energie en verwarming sterk daalden, goed voor 19 procent of 437.000 euro besparing op vier jaar tijd.

The Museums Victoria in Melbourne – met 80.000 m² het grootste museumcomplex op het zuidelijke halfrond – schakelden eveneens Siemens in om de systemen voor gebouwenbeheer, verlichting, water en koeling op KPI-basis te laten werken. Resultaat: 31 procent lagere operationele kosten, een terugverdientijd van slechts zeven jaar én 35 procent minder CO2-uitstoot.

Ook het nieuwe Siemens hoofdkantoor in München gebruikte KPI’s voor optimaal gebouwbeheer. De uitstoot daalde met 90 procent. Het beheersysteem maakt heel precies gebruik van zonne-energie, daglicht, geothermische energie en regenwater. De zonnepanelen op het dak dekken een derde van de energiebehoefte en automatische ledverlichting verminderde de verlichtingskosten met 90 procent.

Een slimme toekomst

Digitalisering en KPI-analyse zullen de levenscyclus van gebouwen in de toekomst ingrijpend veranderen, van ontwerp en bouw tot gebruik en beheer. Smartdatatechnieken zullen nauwkeurig meetbare relaties tonen tussen gebruikte technologieën in een gebouw en het energieverbruik. Zo wordt het mogelijk om energieprognoses te doen en verbeterpotentieel in kaart te brengen.

Met Building Information Modeling (BIM) worden nu al slimme, interactieve 3D-modellen van gebouwen ontworpen. Hiermee kunnen wijzigingen in een bouwplan gesimuleerd worden om het effect op de prestatie van het gebouw te kennen. De energie-efficiëntie van bestaande of nieuwe gebouwen kan zo virtueel geoptimaliseerd worden en beheerders krijgen een duidelijk zicht op de prestatieverbeteringen nog voor maatregelen geïmplementeerd worden.

Contacteer ons voor meer informatie.

Meer informatie over de afdeling Building Technologies vindt u op www.siemens.be/buildingtechnologies.

Verdere informatie over de prestaties van gebouwen vindt u op www.siemens.com/perfect-places/buildings/performance