Nemo Link® interconnector laat transmissie van 1000 MW elektriciteit toe tussen België en VK met behulp van Siemens HVDC Plus-technologie. Siemens heeft omvormerstations voor de geavanceerde HVDC-apparatuur gebouwd in zowel Herdersbrug (België) als Richborough (VK). De officiële openingsceremonie heeft op 5 december in Herdersbrug (nabij Brugge) plaatsgevonden met hoogwaardigheidsbekleders uit België en het Verenigd Koninkrijk, leden van de Europese Commissie en lokale overheidsinstanties en partners. 

De Nemo Link® interconnector is een joint venture tussen de transmissieoperatoren Elia (België) en National Grid (VK) om met behulp van HVDC-technologie (high voltage direct current) elektriciteit tot 1000 MW uit te wisselen tussen de twee landen. Nemo verbindt het Belgische en Britse stroomnet via onderzeese elektriciteitskabels.

Verhoogde leveringszekerheid

Deze nieuwe HVDC-interconnectie van 140 km lengte verhoogt de leveringszekerheid voor beide landen, want hiermee wordt import en export van elektriciteit mogelijk en wordt de integratie van hernieuwbare energie in het net ondersteund. De Europese Commissie noemde dit een project van gemeenschappelijk belang, want het draagt bij tot een geïntegreerde Europese energiemarkt.

HVDC Plus-technologie

Siemens heeft zijn HVDC Plus-technologie geleverd om elektrische stroom tussen de twee landen te transporteren. Daartoe heeft Siemens aan beide zijden van het kanaal een HVDC-omvormerstation gebouwd, waarmee 1000 megawatt (MW) elektrische stroom met een transmissiespanning van +/- 400 kilovolt (kV) DC kan worden getransporteerd. In de omvormerstations wordt de wisselstroom (AC) omgezet in gelijkstroom (DC) in het eerste omvormerstation en vervolgens wordt DC weer omgezet naar AC in het tweede omvormerstation aan de andere kant van de koppeling. HVDC Plus is een uiterst controleerbaar en flexibel systeem, dat operationele voordelen biedt voor beide transmissiesystemen. Siemens heeft wereldwijd HVDC Plus-projecten geïnstalleerd met een totale capaciteit van 6,3 gigawatt.

Sword of Honour

In september 2017 haalde het Nemo Link®-project de mijlpaal van één miljoen gepresteerde manuren, zonder enig tijdverlies ten gevolge van letsels.

Siemens heeft voor het Nemo Link-project ook de prestigieuze “Sword of Honour 2017” van de British Safety Council in de wacht gesleept. Deze prijs wordt alleen toegekend aan bedrijven die de gangbare EHS-normen ruimschoots overschrijden.

Volgende stap

De testfase met uitwisseling van energie wordt opgestart. Hierdoor kan de volledige werking van Nemo Link worden nagekeken. Het is de laatste stap in de realisatie van het project voor de ingebruikname. Als alle tests goed verlopen, wordt de kabel in het eerste trimester van 2019 in gebruik genomen.

Lees het persbericht van 5 december 2018.