We gaan steeds meer op zoek naar duurzaamheid voor onze gebouwen. Het nieuwe Siemens-hoofdkwartier in hartje München is een modelvoorbeeld op het vlak van energie-efficiëntie. Het gloednieuwe gebouw gebruikt 90% minder elektriciteit, 75% minder water en stoot 90% minder CO2 uit dan het vorige. Daarmee is het een van de modernste en vooral duurzaamste kantoorcomplexen ter wereld.

De belangrijkste vereisten waren dat het hoofdkwartier opener, innovatiever maar vooral energie-efficiënter moest zijn dan het vorige. Het nieuwe complex werd zo ontworpen en geïsoleerd dat het grotendeels zelf voorziet in energie.

Geothermische energie en regenwaterwinning

Geothermische energie, bijvoorbeeld, is een belangrijk onderdeel van de temperatuurregeling in het gebouw. Elk uur wordt ongeveer 100.000 liter water door een 70 km lang netwerk van buizen in de funderingsplaat gepompt. Vervolgens circuleert dat water door het hele gebouw. Dit zorgt voor verwarming of verkoeling, afhankelijk van het seizoen. De gevels aan de open binnenruimte hebben grote, licht hellende ramen om zoveel mogelijk zonlicht binnen te laten. Op het dak kan ongeveer 1,5 miljoen liter regenwater opgevangen worden. Dat wordt onder andere gebruikt om de toiletten door te spoelen. En zonne-energie wekt tot bijna een derde van de nodige elektriciteit op.

Eigen technologie

Siemens gebruikt uiteraard ook eigen technologie om nog meer energie te besparen. Zo verzamelt en analyseert het Desigo-gebouwbeheersysteem data over de verwarming, ventilatie, verlichting en koelings in het complex. Op basis daarvan sturen Desigo en het Total Room Automation (TRA)-concept alle systemen aan op de meest energiezuinige manier. Kortom: Siemens ontwierp een gebouw van de toekomst waarmee het niet alleen voldoet aan de eigen behoefte, maar ook bijdraagt aan een leefbaardere stad. Of: een smart building als basis voor een smart city.

Surf verder voor meer informatie