Verkeersvrije schoolstraten, Curieuzeneuzen, lage-emissiezones … Luchtkwaliteit ligt mensen nauw aan het hart. Met geavanceerde sensoren en artificiële intelligentie maakt Siemens het mogelijk om de luchtkwaliteit in realtime te monitoren en gericht in te grijpen.

Luchtkwaliteit meten met de ‘Embedded City Box’

Het realtime meten van luchtvervuiling is niet simpel. Voor continue nauwkeurige metingen is hoogtechnologische apparatuur nodig. Door hun hoge prijs en dito onderhoudskosten zijn er in België maar een tiental van deze precieze meetpunten. Om accurate lokale informatie te verkrijgen zijn fijnmazige metingen nodig.

Siemens ontwikkelde hiervoor de Embedded City Box die op vrijwel elke straatlantaarn past. Dit instrument brengt continu de belangrijkste componenten van luchtvervuiling in kaart (PM2.5, PM10, NO2, O3, CO, SO2) maar meet tegelijkertijd ook omgevingsvariabelen zoals temperatuur, luchtdruk, vochtigheidsgraad … Met andere woorden al het nodige om de Europese Air Quality Index te monitoren.

Realtime ingrijpen tegen luchtvervuiling

De Embedded City Box – momenteel in testfase in Brussel – is draadloos verbonden met het beveiligde Siemens Mindsphere platform in de cloud. Daar worden de meetgegevens verwerkt en gecombineerd met data van andere sensoren of parameters. Deze fijnmazige realtime informatie kan dan gebruikt worden voor verschillende toepassingen.

Smart verkeersmanagement

Realtime luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de Siemens Sitraffic verkeerscomputers om het verkeer slim te regelen. Bij luchtvervuilingspieken kan de bevolking gesensibiliseerd worden en bepaalde (school)straten gesloten worden voor het verkeer. Snelheidsbeperkingen kunnen dynamisch aangescherpt worden of bepaalde voertuigen geweerd uit het centrum.

Alternatieve groene routes

Fijnmazige metingen laten ook toe om alternatieve routes voor te stellen. In november 2018 in München bundelden Siemens Mobility, Ryd en Hawa Dawa hun realtime luchtkwaliteit- en voertuigdata om de gebruikers van het Ryd-navigatieplatform minder vervuilende routes en intermodale mobiliteitsopties voor te stellen.

Maar liefst 35 tot 40% van de 1,600 bestuurders koos een alternatieve route. Dit leidde tot zichtbare verbeteringen in luchtkwaliteit op de meest vervuilde hotspots van de stad. Op een maand tijd werden 83 kg CO2, 114 g NOx en 633 km uitgespaard. Extrapoleer dat naar 20,000 bestuurders, en het milieueffect is gelijk aan de aanplanting van een hectare bos.

Het potentieel van slimme technologie

Transport in Vlaanderen is verantwoordelijk voor ongeveer 21%* van broeikasgassen. Intelligente verkeerssturing op basis van realtime milieugegevens heeft dus een groot onbenut potentieel om stedelijke luchtvervuiling terug te dringen. Siemens wil alvast zijn steentje bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van steden over heel Europa.

*info www.milieurapport.be

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Johan Hellemans – +32 499396164