Meer dan 10.000 studenten verspreid over zes campussen. Het maakt Odisee tot één van de belangrijkste leveranciers van kundige bachelors voor het werkveld in tal van domeinen. Om het comfort voor de studenten en het personeel te verbeteren en tegelijkertijd een efficiënte werking voor de technische ploeg te garanderen, investeerde de hogescholengroep in Desigo CC, het  gebouwbeheersysteem van Siemens. Een kolfje naar de hand van ATS, een van onze Solution partners.

Nauw aansluiten bij werkveld

Hogeschool Odisee beschikt over campussen in Aalst, Brussel (drie), Gent en Sint-Niklaas. Van daaruit worden bachelors in zes studiegebieden (bedrijfskunde, biotechniek, gezondheidszorg, lerarenopleiding, sociaal-agogisch werk en technologie) klaargestoomd voor hun professionele carrière. Odisee heeft echter nog veel meer in zijn mars.

Projectverantwoordelijke Danny Labeeuw: “Wij organiseren hier ook voortgezette opleidingen in avondonderwijs, opleidingen tot milieucoördinator of preventieadviseur, bachelors na bachelors en ga zo maar door. Onderzoekswerk behoort tevens tot de kernverantwoordelijkheden. Verder maken we deel uit van de Associatie KU Leuven.” Sedert 2017 heeft Odisee een nieuwe algemeen directeur: Joris Rossie. Hij liet de strategische oefening maken over hoe de hogescholengroep zich in 2027 zal onderscheiden. “Customer intimacy wordt het sleutelwoord. We willen met andere woorden nauw samenwerken met onze interne klanten, de studenten, en onze externe partners, het werkveld. Onderwijs moet nauwer aansluiten bij de noden.”

Evolueren naar predictief werken

Odisee trekt deze filosofie ook door naar zijn infrastructuur. De hogeschool wil een aantrekkelijke leeromgeving zijn die het onderwijzend personeel en de studenten de best mogelijke ondersteuning geeft. “In het verleden liep de technische dienst vooral achter de feiten aan wat betreft de HVAC-installaties. We konden eigenlijk pas ageren wanneer er een klacht kwam, omdat we te weinig zicht hadden op wat er zich in de installaties afspeelde”, geeft Danny Labeeuw aan. “Daarom hebben we werk gemaakt van technische alarmen. Dreigt een installatie buiten de vooropgestelde parameters te opereren, dan krijgt de verantwoordelijke automatisch een e-mail of een sms. In tweede instantie wilden we daar een visualisatiesysteem aan koppelen, één platform dat de technische installaties van alle campussen groepeert. Een globaal beheersysteem moest ons de tools in handen geven om proactief op te treden, om energie-efficiënter te werken en om de stap te zetten naar predictief onderhoud. Omdat er op de campus in Gent en Aalst al een gebouwbeheersysteem van Siemens aanwezig was, kozen we om voor de recentste uitvoering van dit platform: Desigo CC. Dat maakte de migratie net een tikkeltje eenvoudiger.”

Danny Labeeuw: “Een globaal beheersysteem moest ons de tools in handen geven om proactief op te treden, om energie-efficiënter te werken en om de stap te zetten naar predictief onderhoud”

 

Communicatie grootste uitdaging

Voor de technische uitvoering hoefden Odisee en projectverantwoordelijke Danny Labeeuw niet ver te zoeken. “We werken al meer dan tien jaar goed samen met ATS. Dat ze ook nog eens officieel erkend zijn als Siemens Solution Partner, maakt de keuze makkelijk.” Toch kreeg het team van ATS allerminst een hapklaar brokje voorgeschoteld. “Een aantal technische installaties was dringend aan vernieuwing toe. Daar moesten eerst de nodige ombouwwerken gebeuren. Wat de technische dienst betreft, fungeerde elke campus zowat als een eilandje. Communicatie was dan ook de grootste uitdaging in dit project om te allen tijde het overzicht te bewaren en de werkzaamheden van verschillende aannemers naadloos op elkaar af te stemmen.” Olivier De Cock, projectleider ATS nv BU HVAC kreeg de rol van coördinator toegewezen. “Dat niet elke site even ver stond en een andere verantwoordelijke kent, dat niet elke (onder)aannemer zich bewust was van de scope van het project, zorgde voor extra complexiteit”, verduidelijkt De Cock. “Bovendien was het voor iedereen een eerste kennismaking met Desigo CC.”

Klachten over installaties voor zijn

Toch slaagde men erin om op enkele maanden bergen werk te verzetten. Sedert maart is het gros van de HVAC-installaties geïntegreerd in Desigo CC. De Cock: “Daarnaast zijn er ook koppelingen in de regelaars voorzien voor de buitenverlichting en is er een verregaande integratie van de brandcentrales. Mocht er brand uitbreken, dan zal de ventilatie bijvoorbeeld automatisch stilgelegd worden.” Danny Labeeuw is bijzonder tevreden over het geleverde werk.

“Sinds Olivier de teugels in handen heeft, is alles vlot verlopen. Hij zorgde ook voor een uitstekende opleiding voor onze technische ploeg per campus. Zij zullen immers elk hun stukje kunnen beheren, terwijl ik het overzicht over alle campussen bewaar.” Voor Danny zijn de voordelen van de nieuwe manier van werken legio. “We kunnen klachten nu voor zijn en op die manier een proactieve, efficiëntere werking van onze technische dienst mogelijk maken. Vandaag benutten we nog maar het tipje van de ijsberg aan mogelijkheden die het systeem biedt. Naarmate we meer gegevens verzamelen, zullen we ook meer bottlenecks of hoge energieverbruikers kunnen identificeren. Het mooie eraan is dat het een open, organisch systeem is. Het kan meegroeien met elke stap die wij zetten, elke verandering die we willen.”

Meer info : ATS Group – http://www.atsgroep.be