Een digital twin is niet enkel een virtuele kopie van uw industriële installatie. De digital twin bevat verschillende aspecten die al dan niet samengevoegd kunnen worden. Zo kunt u digitaal verschillende processen simuleren om het meest efficiënte nadien op uw fysieke installatie te implementeren. Nieuwe collega’s? Zij kunnen oefenen op de digital twin zonder zware gevolgen als ze een fout maken. In onze White Paper ontdekt u aan de hand van een specifieke case hoe een digital twin werkt.

Zo werkt een digital twin

Een geïntegreerde digital twin kan zowel dienen om producten (product digital twin) virtueel na te bootsen, om de hele productie-installatie digitaal voor te stellen (production digital twin) en om de prestaties (performance digital twin) van de installatie digitaal te modelleren.

  • Met de product digital twin kunnen er vlot nieuwe producten of varianten van bestaande producten gesimuleerd worden. Deze digital twin bouwsteen is gebaseerd op zowel mechanistische modellering van de chemische reacties, als data gedreven analyses van moeilijk te simuleren parameters (AI).
  • Op een production digital twin kunt u dan een veiligheidsanalyse uitvoeren, het nieuwe productieproces virtueel in bedrijf nemen of optimaliseren na iteratieve simulaties.
  • Wanneer de product digital twin en de production digital twin worden samengenomen in een performance digital twin creëert men de optimale feedback loop waarin live data uit het productieproces de virtuele componenten voedt voor constante optimalisaties.

Een digital twin gaat aan de slag met data uit de design- en engineeringfase, maar integreert ook de ‘live’ data uit de operatie en volgt modellen die op maat van uw productieproces ontwikkeld zijn. Zo voldoet hij met de gewenste precisie aan uw criteria.

Een concreet voorbeeld

De nieuwe Siemens White Paper on the Evolution of a Digital Twin zoomt in op een voorbeeld uit de chemische sector, ook al heeft de digital twin toepassingen in de meest verscheiden sectoren in de procesindustrie. De white paper toont u hoe de digital twin van een stoomcracker in een ethyleenfabriek geïmplementeerd kan worden.

Aan de hand van diagrammen ontdekt u hoe de digital twin de processen, operaties, infrastructuur en energiesystemen virtueel nabootst aan de hand van ‘unit operations’ en flexibele softwarepakketten. Eens de digital twin ontworpen is, kan die voor de hele lifecycle van de installatie gebruikt worden om processen te optimaliseren, machines digitaal in gebruik te nemen, downtime te voorkomen, preventief onderhoud voor te stellen, collega’s op te leiden, …

In het geval van de stoomkraker in deze case genereert de digital twin tussen de 25 en 50 miljoen US$ winst per jaar voor een grote ethyleenfabriek en een besparing tot 20% op engineeringkosten.

Tot en met de technische details

In de white paper wordt in detail beschreven hoe de digital twin stap voor stap uitgebouwd wordt en aangepast aan uw ‘echte’ installatie, maar ook hoe u hem gebruikt, zowel voor engineering als plant operation en re-engineering als uw behoeften evolueren. Uw ingenieurs krijgen een kijkje achter de schermen van het concept, in dit geval toegepast op chemische ethyleenwinning.

Wilt u ook weten wat een digital twin voor uw bedrijf kan beteken?

Contacteer Ward Aernout (ward.aernout@siemens.com), End Customer Manager Chemical Industry, of Nicolas Catrysse (nicolas.catrysse@siemens.com), Business Development Digitalization Solutions – Process industries, voor meer informatie.