Met de nieuwe versie van de energiemonitoringsoftware powermanager uit het Sentron-portfolio kunnen energiegegevens nu direct worden overgebracht naar open, cloud-gebaseerde IoT-besturingssystemen zoals MindSphere. Bedrijven kunnen zo op elk moment hun energieverbruik raadplegen en de concurrentie een stapje voor blijven.

Besparingspotentieel

De integratie van gegevens in cloud-systemen maakt de opslag, verwerking en analyse van grote hoeveelheden gegevens op verschillende locaties mogelijk. De software voor energiemonitoring is optimaal geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven die digitaal energiebeheer willen implementeren. De investeringskosten zijn toegankelijk doordat de energietellers, net zoals bepaalde dashboards, al in de verdeelborden zitten en door het besparingspotentieel snel kunnen worden afgeschreven. Het Oostenrijkse filiaal van Rexel geeft alvast het goede voorbeeld op het vlak van monitoring via Mindsphere.

Installatiebeschikbaarheid

Door de directe vergelijking van verschillende processen, belastingen of systeemcomponenten kunnen problemen aan het licht worden gebracht. Als er bijvoorbeeld een machine meer verbruikt dan normaal, kan dit duiden op een probleem. Belastingen kunnen exact en locatie-overschrijdend worden toegewezen aan individuele kostenplaatsen – dit maakt nauwkeurige benchmarking mogelijk, samen met optimalisatie van nutscontracten. Dankzij de continue bewaking van de stroomverdeling worden ook kritieke bedrijfstoestanden in een vroeg stadium geïdentificeerd en worden stilstandstijden voorkomen.

Mindsphere

“De aansluiting op het Mindsphere netwerk kent heel wat voordelen. Als bijvoorbeeld een internationaal bedrijf een inefficiëntie heeft op een bepaalde site, is men snel op de hoogte en kan men de nodige maatregelen treffen. Doordat de data in de cloud worden verzameld, zijn die op elk moment beschikbaar. Er kan eveneens in samenspraak met de klant bekeken worden op welke manier deze gegevens optimaal ingezet kunnen worden. Er is namelijk nood aan IoT-platformen, die met de dag groeit. Digitalisering kan een echte toegevoegde waarde zijn”, aldus Siemens. Klanten kunnen voor meer info terecht in het Mindsphere Application Center.

Meer weten ?  Contacteer ons.