Voortaan ontwikkelt u nog vlotter een oplossing voor de controle vanop afstand van processtations. Sinds kort kunt u de Telecontrol Interface Module (TIM) 1531 IRC, voor de aansturing van modulaire Remote Terminal Units met SIMATIC S7-1500-controllers, centraal configureren vanuit onze automatiseringssoftware TIA Portal. Dat bespaart u tijd en dus geld.

 Lees meer over deze flexibele en performante RTU’s, de TIM en zijn configuratie via TIA

Met modulaire Remote Terminal Units (RTU’s) op basis van geavanceerde SIMATIC S7-1500-controllers vallen complexe telecontroletoepassingen te realiseren. Zowel voor uitgebreide rioleringsnetwerken, waterzuiveringsstations en stadsverwarmingssystemen, als voor installaties voor olie-, gas- en elektriciteitsvoorziening en verkeerstechnologie.

Deze RTU’s worden aan een telecontrolecenter gekoppeld met een Telecontrol Interface Module (TIM) 1531 IRC. Deze TIM is via een publiek of privaat communicatienetwerk en een industriële router (zoals SCALANCE M) verbonden met een of meerdere andere TIM’s (als knooppunt), of meteen met een Remote Terminal Unit (als masterstation). De TIM beschikt daarvoor over drie Industriële Ethernet-interfaces en een seriële interface.

Grote beschikbaarheid

De TIM kan dezelfde data via meerdere kanalen tegelijk uitsturen naar stations op een hoger niveau. Zo blijft hij communiceren, ook als de primaire connectie wegvalt. Zelfs indien elke verbinding met de RTU verbroken is, gaan geen data verloren. De TIM heeft immers een RAM-geheugen voor de tijdelijke opslag van maximaal 100.000 boodschappen met tijdsstempels. Zodra de connectie hersteld is, stuurt de TIM de opgeslagen gegevens automatisch in de juiste volgorde naar het telecontrolecenter.

Uitgebreide diagnose mogelijk

De TIM 1531 IRC ondersteunt zowel cyclische als eventgedreven datatoevoer. Bovendien kan de module het onderhoudspersoneel automatisch via e-mail informeren, wanneer bijvoorbeeld een vooraf ingestelde drempelwaarde overschreden wordt. Doet zich zo’n event voor, dan laat de TIM een diepgaande diagnose toe. Hij legt bijvoorbeeld een log aan over alle verzonden en ontvangen data, voor een uitgebreide analyse achteraf.

Volledig centraal te configureren

De TIM biedt dus heel wat geavanceerde functies, en die vallen bovendien sinds kort allemaal te configureren via de engineeringssoftware STEP 7 Professional V14 SP1, in TIA Portal. Met slechts enkele handelingen en zonder enig programmeerwerk, kunt u een transfer instellen van gemeten/ingestelde waarden of alarmen, cyclisch of eventgedreven. Bovendien krijgen alle TIM’s voor de RTU’s met SIMATIC-controllers binnen TIA Portal een universele look-and-feel. Zo verloopt het engineerwerk (kosten)efficiënter dan ooit.

Meer informatie?

Voor meer technische informatie kunt u terecht op onze website, of neem contact op met onze specialisten via industrie.be@siemens.com.

Download hier uw brochures rond Telecontrol.