Binnen omgevingen met explosierisico’s, bijvoorbeeld in de chemische industrie, is het van kritiek belang dat de centrifugaalpompen niet drooglopen. Dat vereist onder meer een optimale droogloopbeveiliging. Iets waarvoor we bij Siemens sinds kort een revolutionaire oplossing bieden, met de nieuwe stroom-/spanningsmodules binnen het SIMOCODE pro-aanbod.

 Lees meer over deze innovatieve monitoringstechnologie

Met het SIMOCODE pro-aanbod beschermt, monitort en controleert u uiterst precies laagspanningsmotoren met een vaste snelheid, op basis van gedetailleerde meetdata. Voor maximale transparantie, veiligheid, efficiëntie en procescontrole. En dat meer dan ooit ook in gevarenzones, dankzij onze nieuwe stroom-/spanningsmodules, die op een revolutionaire wijze beveiligen tegen drooglopen.

Herdefiniëring van droogloopbeveiliging

In omgevingen met explosierisico’s mogen centrifugaalpompen onder geen beding drooglopen. Tot nu toe wordt daarvoor het vloeistofniveau in leidingen gecontroleerd met droogloopsensoren. Wanneer een sensor vaststelt dat de pomp droogloopt, signaleert deze component dit aan de controller, waarna die de pomp stillegt. Dit systeem is echter gevoelig voor storingen en vergt veel onderhoud.

Onze laatste monitoringstechnologie overstijgt bovenvermelde conventionele pompmonitoring, en herdefinieert daarbij grondig droogloopbeveiliging. De nieuwe stroom-/spanningsmodules van SIMOCODE pro monitoren de pompstatus immers continu via het door de pompmotor geleverde vermogen.

Veiliger en efficiënter, tegen lagere kost

Dankzij de nieuwe modules monitort u nog preciezer de werking van de pompen. Ook merkt u sneller dat er zich een fout of storing zal voordoen, aangezien u het vermogen ziet zakken in een grafiek. U kunt dus sneller reageren bij (nakende) problemen, en beperkt zo de downtime. Zodra het vermogen een minimumniveau bereikt, wordt de pomp automatisch uitgeschakeld.

Dat alles vergt veel minder hardware – u hebt geen extra monitoringsapparatuur of externe meetsensoren meer nodig. Met de installatie van de modules, volgens de ATEX- en IECEx-criteria, is de kous af. De componenten vergen nadien ook geen onderhoud.

Conclusie: met minder tijdverlies, tijdens de installatie van de modules en nadien, en tegen een lagere kost geniet u een nog betere droogloopbeveiliging en daardoor efficiëntere productie.

Meer weten? Ontdek het volledige SIMOCODE pro-gamma.