Siemens presenteert een conceptstudie die de integratie van een Sinamics-aandrijfsysteem in het Siemens Industrial Edge-platform belicht. In de toekomst zal het mogelijk zijn hoogfrequente gegevensuitwisseling in de aandrijftechnologie te introduceren met behulp van een Edge-apparaat.

Integratie van Sinamics-frequentieregelaars in het Siemens Industrial Edge-platform

Dankzij de integratie van Sinamics-frequentieregelaars in een Edge-apparaat kunnen gebruikers van machines en applicaties complexe analyses uitvoeren van de gegevens die reeds in de aandrijving werden verzameld.

Hoogfrequente gegevensuitwisseling en complexe analyse van de aandrijflijn

De algoritmes voor Machine Learning identificeren patronen en detecteren anomalieën evenals de oorzaken ervan, waardoor noodzakelijk onderhoud reeds in een vroeg stadium kan worden gemeld.

Zo worden stilstandtijden tot een minimum beperkt en wordt het verbruik van middelen verlaagd. In intralogistieke toepassingen kan bijvoorbeeld de riemspanning voor een magazijnkraan worden gemonitord. De riemen, die met een motor en een frequentieregelaar worden aangedreven, hebben een specifieke spanning nodig om de toepassing vlot te laten lopen. Als de visualisatie van de gegevensanalyses onregelmatigheden in het aandrijfsysteem aan het licht brengt, kan bijvoorbeeld onmiddellijk een onderhoud van de riem worden voorzien.

Het pad wordt geëffend voor nieuwe businessmodellen

Door Sinamics-frequentieregelaars met het Industrial Edge-platform te verbinden, maakt Siemens de aandrijftechnologie nog intelligenter en wordt het pad geëffend voor nieuwe businessmodellen. Zo kunnen machinebouwers met intelligente aandrijftechnologie toepassingsspecifieke App-oplossingen en digitale diensten ontwikkelen of de beschikbaarheid van een machine contractueel garanderen.

Siemens Industrial Edge

Met Siemens Industrial Edge biedt Siemens een digitaliseringsoplossing die automatisering tot gegevensverwerking op machineniveau uitbreidt door de intelligentie van Edge Computing en geavanceerde analysetools op veilige wijze in productieomgevingen te introduceren.

Siemens Industrial Edge biedt gebruikers de mogelijkheid om een reeks beschrijvende, diagnostische, voorspellende en voorschrijvende analysetoepassingen uit te voeren. Cloud-connectiviteit wordt in combinatie met door Siemens, externe leveranciers of gebruikers zelf ontwikkelde Edge-apps gebruikt in een geïntegreerd hard- en software-ecosysteem voor automatiseringscomponenten.

Meer informatie over digitalisering in aandrijftechnologie vindt u op

contact: industrie.be@siemens.com