Optimaliseert ook u uw productiviteit, door continu productiedata te verzamelen en te analyseren? Om maximaal voordeel uit uw IoT te halen, worden die gegevens het best niet alleen in de cloud verwerkt, maar ook lokaal, rechtstreeks op de machine. Zo worden immers nieuwe toepassingen als predictive maintenance mogelijk. Schakel hiervoor onze nieuwe SIMATIC Edge Devices in.

Lees meer over deze hardware die lokale data-analyse mogelijk maakt

Steeds meer maakbedrijven verzamelen en analyseren vandaag data uit hun productielijnen, om hun processen te optimaliseren en hun productiviteit te vergroten. Die gegevens laten ze echter niet langer lokaal verwerken, maar wel in de automatisch geüpdatete cloud, dus op basis van centrale IT-infrastructuren.

Maar als u echt voordeel wilt halen uit uw IoT, moet u data zowel centraal in de cloud als decentraal op machineniveau laten verwerken. Functionaliteit, intelligentie en gegevens moeten zich niet langer enkel in serverfarms bevinden, maar ook op het terrein, dicht bij de gegevensbron, in de automatiseringstechnologie ingebouwd in de randapparatuur van uw productienetwerk. Dit realiseren we met het nieuwe hardwareplatform SIMATIC Edge Device, volledig passend binnen ons Industrial Edge-concept, voor Edge Computingtoepassingen.

Nodige rekenkracht voor data-analyse lokaal én in de cloud

Het compacte SIMATIC Edge Device werkt op basis van een geïntegreerde industriële pc SIMATIC IPC227E. U beschikt ermee over de nodige hardware en software voor de veilige verwerking en analyse van grote gegevensvolumes, rechtstreeks op de machine of geëxporteerd naar de cloud. U dicht zo de kloof tussen de klassieke lokale en de cloudgebaseerde dataverwerking.

De grote gegevensvolumes worden lokaal zo goed als in realtime verwerkt, vrij van vertragingen. Ook vooraleer de data eventueel naar de cloud worden verzonden. Dat heeft als voordeel dat enkel de relevante info wordt doorgestuurd, en dat u dus bespaart op de kosten voor gegevensopslag en -transmissie.

Welke mogelijkheden?

Dankzij het Edge Device kunnen nieuwe toepassingen zoals toestandsbewaking of proactieve onderhoudswerkzaamheden hun intrede doen in de klassieke automatiseringstechnologie. We zetten het product zelf al met succes in onze elektronicafabriek in, in het Duitse Amberg, waar we SIMATIC-apparaten maken. Daar deden zich met onvoorspelbare intervallen van één tot zes maanden machinestoringen voor. Maar nu dus niet meer.

Onze Edge Devices vergelijken er immers gegevensreeksen over de snelheid en energiebehoefte in de aandrijfsystemen, met behulp van artificiële intelligentie. Want dat kan onze oplossing ook, lokaal data verwerken volgens algoritmes. Stelt de oplossing in onze factory anomalieën vast, dan vervangen we de betrokken machine bij een volgend gepland onderhoud, vooraleer een storing tot dure, niet-geplande stilstand leidt.

Puike prestaties, zonder onderhoud

De hardware wordt geleverd in een gesloten, volledig metalen behuizing. Die verzekert een maximale industriële functionaliteit, voor een flexibel en onderhoudsvrij gebruik, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden.

Dankzij de vooraf geïnstalleerde Edge-software neemt u het Edge Device ook snel in gebruik. Tegelijk kunnen de installaties eenvoudig bijgewerkt worden met functionele, feedbackvrije updates, wanneer de raamvoorwaarden veranderen waarop de industriële toepassing gebaseerd is. Dit in beide gevallen via een beveiligde verbinding met het centrale Edge Management Systeem.

Zo voldoet u met SIMATIC Edge Devices en Industrial Edge aan al uw huidige én toekomstige behoeften. U geniet dus een maximale flexibiliteit, doorheen de hele levenscyclus van uw productie-installaties. Met als resultaat ook een maximale productiviteit, dankzij de unieke inzichten die de Edge Devices opleveren, waarmee u de productieprocessen alsmaar kunt verbeteren.

Toch verzenden naar de cloud?

Daarvoor ondersteunt Siemens Industrial Edge, het concept waartoe de Edge Devices behoren, cloudtransmissieprotocollen voor MindSphere, het open, cloudgebaseerde IoT-besturingssysteem van Siemens. In de toekomst zal dit systeem ook Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) ondersteunen, waardoor flexibele gegevensuitwisseling met andere systemen mogelijk wordt.

Meer weten? Ontdek ons volledige Industrial Edge-concept