Natuurlijk kunt u een laadpaal voor elektrische voertuigen afgewerkt kopen. Maar mogelijk bouwt u een laadstation liever zelf. Met ons aanbod stelt u zowel AC- als DC-laadpaaloplossingen samen. De DC-laadpalen vertonen vandaag tot de helft minder onderbrekingen tijdens het opladen, dankzij een gloednieuwe kalibratiekit, die we samen met een laadregelaar aanbieden.

Mogelijk bouwt u uw laadpalen zelf wegens de flexibiliteit die dat biedt: u kunt de laadpaaloplossing aan de noden van uw specifieke toepassing aanpassen. Bij Siemens doet u dat in de automatiseringssoftware TIA Portal. Als u daarmee overweg kunt, realiseert u dus relatief eenvoudig uw eigen laadpaaltoepassing.

In andere gevallen bouwt u de installatie met laadpalen zelf, omdat u die dan kunt integreren met de PLC die u of uw klant al gebruikt, bijvoorbeeld als gebouw- of productiecontroller. Deze integratie gebeurt via het gedistribueerde I/O-systeem ET 200SP. Zo zit alles, ook uw laadpaaltoepassing, op één centrale sturing.

Daarnaast is er natuurlijk het voordeel van de schaalbaarheid. Met de componenten voor laadpaaloplossingen van Siemens kunt u eerst een relatief eenvoudige oplossing bouwen, en die daarna makkelijk verder uitbreiden, naargelang de noden veranderen. Zonder dat u daarvoor een extra PLC dient te installeren. Per op te laden elektrisch voertuig steekt u gewoon een communicatiekaart op dezelfde PLC bij, op het ET 200SP-eiland. Dat is een unieke Siemens troef.

Twee grote soorten toepassingen

Grosso modo kunnen we twee types toepassingen van zelfgemaakte laadpaaloplossingen onderscheiden. Enerzijds bouwen automatiseringsintegratoren vaak hun eigen laadpaalinstallaties, als die complexer zijn. De laadpaal zal bijvoorbeeld ingewikkelder in elkaar steken, als de energievraag of -sturing ingewikkelder is. Bijvoorbeeld wanneer de energie afkomstig is van zonnepanelen, een warmtepomp of een batterij. Als u de installatie dan zelf bouwt, kunt u die volledig zelf programmeren.

Hetzelfde geldt als u een laadpaaloplossing realiseert voor een productieomgeving, waar het verbruikte vermogen gestuurd wordt, zodat de fabriek niet meer van het elektriciteitsnet afneemt dan het aankan. Nieuwe laadpalen mogen dan niet gewoon vermogen afnemen, maar moeten geïntegreerd zijn, zodat ze slim energie verbruiken.

Het sturen van de energievraag wordt sowieso almaar belangrijker. Enerzijds omdat u als eindgebruiker soms niet genoeg energie ter beschikking hebt, aangezien het net die niet kan leveren, anderzijds omdat u meer zult betalen als u veel energie op het ‘verkeerde’ moment verbruikt.

Ook wanneer u laadpalen op een grote parking plaatst, kan het interessant zijn om de installatie zelf te bouwen. Alle hardware die normaal gezien in de verschillende palen zit, kunt u dan in één centrale kast onderbrengen. Op de parkeerplaatsen staan dan bij wijze van spreken ‘lege’ palen met een stopcontact, om de laadkabel in te steken.

Alles om dit waar te maken, zowel voor AC als DC

Wilt u uw installatie met laadpalen zelf bouwen, wegens de flexibiliteit, integratiemogelijkheden en schaalbaarheid? Misschien omdat de oplossing een complexe aanpak vereist? Of omdat u palen plaatst in een grote parking?

Bij Siemens vindt u de nodige laadregelaars, elektrische componenten en complete systeemtoepassingen. En dat zowel voor AC- als DC-EV-laadpalen, met een output tot 1000 V. Op het gedistribueerd I/O-systeem ET 200SP kunt u bijvoorbeeld zowel een technologiemodule voor AC (SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST), als voor DC (SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST) plaatsen.

DC-palen met sterk teruggedrongen laadonderbrekingen

De technologische module voor DC-laadpalen, SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST, die bestond al langer. Vandaag voegen we daar echter een nieuwe TM ECC CCS-kalibratiekit aan toe.

Deze kit is handig als u DC-laadstations samenstelt, waarmee u aan de CCS (Combined Charging System) CharIN Association Implementation Guidelines wilt voldoen, voor het laden van elektrische voertuigen via een geleidende verbinding. Wanneer de laadkabel bijvoorbeeld langer is (alleszins meer dan 5 m), kan de installatie vaak de gestandaardiseerde Powerlinefrequentiebereiken niet naleven, waardoor die niet in lijn ligt met de CharIN-richtlijnen. Bijgevolg loopt de communicatie tussen de laadregelaar en het elektrische voertuig verkeerd en laadt dat laatste niet altijd op.

Met de kalibratiekit kunt u voor het eerst het Powerlinesignaal van de TM ECC PL ST kalibreren, zodat dat in lijn blijft met de CharIN-richtlijnen. Zo kalibreert u het laadsysteem, volgens de aanbevelingen van de CharIN Association, tot een zendvermogen van 75 dBm/Hz, met een tolerantie van ongeveer 3 dB. Deze kallibratie kan u met de nodige functieblokken ook in TIA portal uitvoeren zodat u 1 configuratietool heeft voor de configuratie van u laadpaal.

Dat minimaliseert problemen met de elektromagnetische compatibiliteit (EMC), waardoor het elektrische voertuig en het laadstation robuuster communiceren. Zo laden de DC-laadstations veel stabieler en halveert u het onderhoud. Terwijl u sneller engineert, en de installatie makkelijker en dus goedkoper in bedrijf stelt, dan wanneer u dit met een spectrumanalysator zou doen.

Meer weten? Lees meer over al onze componenten voor laadstations

Of bekijk hier de Tech Talk: Vermogensbeheer bij het opladen van elektrische voertuigen met onze expert Jan Van der Perre