Drie tramlijnen, vier kruispunten en honderden wagens in beide richtingen: de Antwerpse Belgiëlei slikt heel wat verkeer. Om de stromen in goede banen te leiden, wou de stad Antwerpen het bestaande groenegolfsysteem voor de tram optimaliseren en uitbreiden naar het autoverkeer, zonder files in de zijstraten.

Al snel kwam Siemens met een uitmuntende voorstudie aan. Deze studie toonde aan dat dat twee groene golven – tram en auto’s – perfect verzoenbaar waren, waarbij de aandacht voor de zijstraten niet verloren ging. Amper een maand na de studie werd er overgegaan tot de implementatie, die snel en kostenefficiënt gebeurde.

Dynamisch systeem voor vlotte doorstroom
Een intelligent, dynamisch verkeerssysteem was de oplossing. Door extra snelheidslantaars voor trams krijgen de tramchauffeurs een adviserende snelheid. Daarenboven berekent het systeem wat de vlotste doorstroming geeft, op basis van de detectoren aan de kruispunten.

Contact:
Bart Neirynck
Jean-Pierre Deknop