Het marktonderzoeksbureau Navigant Research beoordeelde 16 leveranciers van gedistribueerde energiebronnen en netbeheer. Zowel de strategie als uitvoering werden onder de loep genomen en Siemens Smart Infrastructure kwam naar voor als beste leverancier.  Volgens het rapport behaalde Siemens de maximumscore op het gebied van uitvoering. 

“Er is een belangrijke verandering in de energiesector. Energiebeheersystemen moeten de brede integratie van hernieuwbare energie zoals batterijopslag of oplaadpunten voor e-auto’s mogelijk maken, terwijl de netstabiliteit behouden blijft. We zijn blij dat Navigant Research onze positie in de markt erkent met ons aanbod voor het beheer van gedistribueerde energiebronnen, nu energiesystemen complexer worden ”, zegt Lieven Kenis, Head of Business Unit Digital Grid Smart Infrastructure bij Siemens Smart Infrastructure BeLux.

De geïntegreerde DERMS-oplossing (distributed energy resource management systems) van Siemens is bedoeld om nutsbedrijven te helpen bij het visualiseren, beheren en optimaliseren van gedistribueerde energiebronnen zoals fotovoltaïsche zonne-energie, energie uit windturbines en batterijopslag op netstroom in het elektriciteitsnet. Het aanbod van Siemens omvat geïntegreerde planning van gedistribueerde energiebronnen, impactanalyse, activaregistratie en gegevensbeheer, netwerkoptimalisatie, verzending, afwikkeling en analyse.

Het energielandschap is constant in verandering

Geleidelijk aan transformeert het van een centraal systeem met slechts een paar energiecentrales naar een meer gedecentraliseerd systeem met bidirectionele stroom van meerdere energieleveranciers. Tegelijkertijd is er het groeiende aandeel van elektrische energie dat wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, de toename van elektrische voertuigen en hun laders, de prevalentie van batterijopslagsystemen… Al deze zaken bieden nieuwe kansen en uitdagingen voor netbeheerders en nutsbedrijven en doen de markt veranderen.

Nood aan nog meer inzichten? 

Download in dit verband onze white paper rond “The grid edge revolution”.  Hierin leest u hoe de innovaties van vandaag en morgen deze radicale transities helpen stimuleren.

Uw ideeën persoonlijk aftoetsen met ons? We helpen u graag! Contacteer ons