Siemens behaalde zijn aangekondigde tussentijdse doelstelling om de koolstofuitstoot te verlagen. We slaagden erin  om de ecologische voetafdruk van onze waardeketen sinds 2014 meer dan te halveren (54 %). We hebben dus de doelstelling om de totale koolstofuitstoot (CO2-uitstoot) te halveren tegen 2020 – met vier extra procentpunten – ruimschoots behaald. We drongen onze koolstofuitstoot terug met ongeveer 1,2 miljoen ton CO2 ten opzichte van 2014. We gebruiken hiervoor vier methoden: uitbreiding van het energie-efficiëntieprogramma, gebruik van decentrale energiesystemen, aankoop van groene energie en verlaging van de uitstoot van het wagenpark. Siemens is van plan om zijn bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal te maken tegen 2030.

De pandemie heeft ons leven drastisch veranderd en heeft de zwaktes van onze sociale, economische en ecologische systemen genadeloos aan het licht gebracht. We moeten een duurzame toekomst uitbouwen en de belangen van de mens afstemmen op het behoud van onze planeet om op een verantwoorde wijze waarde te kunnen creëren. Decarbonisatie is een belangrijke mijlpaal wanneer we naar deze doelstelling toewerken”, zegt Roland Busch, plaatsvervangend CEO van Siemens AG. “Er ligt op dit moment een prachtige kans voor het grijpen om een betere wereld te creëren. We helpen onze klanten om cruciale gebieden in de ruggengraat van onze economie opnieuw vorm te geven om zo het leven van miljarden mensen elke dag iets beter te maken”, voegt hij nog toe.

Om het onderwerp ‘duurzaamheid’ nog meer te verankeren in de onderneming, werden ook criteria op het gebied van milieu, samenleving en bestuur (environmental, social and corporate governance, ESG) geïntroduceerd in het vergoedingsstelsel van de Raad van Bestuur. De interne ESG-index wordt gekenmerkt door drie gelijk gewogen KPI’s (Key Performance Indicators). Voor de aandelentoekenning van 2020 zijn dit de KPI’s: verlaging van de CO2-uitstoot (ecologisch), opleidingsuren per medewerker (sociaal) en Net Promoter Score voor het meten van de klanttevredenheid (behoorlijk bestuur). De ESG-criteria – die vergelijkbaar zijn met het systeem dat wordt gebruikt voor de Raad van Bestuur – zijn ook van toepassing op hogere leidinggevenden wereldwijd die in aanmerking komen voor de aandelentoekenning van de onderneming.

“Onze recente succesverhalen bewijzen dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan. Op die manier creëren we langdurige waarde – voor onze klanten, voor onze medewerkers en voor de samenleving als geheel”, zegt Judith Wiese, Chief Human Resources Officer bij Siemens AG, waar ze ook zetelt als lid van de Raad van Bestuur en onder meer verantwoordelijk is voor duurzaamheid. “De innovatieve en digitale oplossingen van Siemens geven ons en onze klanten de mogelijkheid om onze energie-efficiëntie op te krikken, processen te automatiseren en decarbonisatie te stimuleren. Samen met onze partners werken we niet-aflatend om ons potentieel verder te benutten en zo de systemen voor de industrie en infrastructuur nog duurzamer en milieuvriendelijker te maken”, voegt ze nog toe.

Om bovendien sneller en beter in te spelen op potentiële sociale en milieurisico’s, werd op 1 oktober een innovatief digitaal systeem voor vroegtijdige waarschuwingen bij verkoopsgerelateerde zakelijke beslissingen ingevoerd. De ESG Due Diligence Tool werd ontwikkeld in samenwerking met externe deskundigen, onder meer op het gebied van human resources, en kan in alle verkoopafdelingen van Siemens worden ingezet. De tool stelt de risico’s vast, analyseert ze, beperkt ze en volgt ze op en combineert interne informatie met externe gegevens.

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden al jaren hoog geprezen. Wij veroverden opnieuw een van de hoogste plaatsen in de globale Duurzaamheidsindex van de Dow Jones met een maximumscore voor tal van gebieden, zoals innovatie, milieu – meer bepaald voor operationele eco-efficiëntie en productbeheer – en de pas toegevoegde categorie ‘cyberbeveiliging’.

Wij kregen ook voor de vijfde keer op rij een ‘AAA’-score in de uitgebreide ESG-ratings van MSCI. MSCI is ’s werelds grootste aanbieder van indexen op het gebied van milieu, samenleving en behoorlijk bestuur (ESG).

Meer informatie over onze duurzaamheidsstrategie- en aanpak ? Raadpleeg deze webpagina.