Wist u dat in drukke steden zoals Hong Kong mensen maar liefst 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen? COVID-19 liet ons realiseren dat binnenshuis misschien niet zo veilig is als we ons hadden voorgesteld. Hoe het risico op infectie in gebouwen kan worden geminimaliseerd, is dus de dringende noodzaak voor alle beheerders van onroerend goed om het vertrouwen te herwinnen van hun bewoners.  Onze ideeën over hoe technologie hierin uw partner kan zijn, kwamen recent aan bod tijdens het webinar “Preparing for Office 2.0.  U kan het hier herbekijken.

Veilig weer aan het werk in een Smart Office

Slimme gebouwen die zijn uitgerust met IoT-sensoren zullen een cruciale rol spelen bij het helpen van organisaties om deze doelstellingen te bereiken, met name door Real-Time Location Services (RTLS) mogelijk te maken, waarmee contactopsporing kan worden uitgevoerd op basis van algoritmen die afhankelijk zijn van zowel de nabijheid als de duur van ontmoetingen. Terwijl IoT-oplossingen zoals de Enlighted ‘Safe’-toepassing zelfs kunnen helpen bij het afdwingen van regels voor sociale afstanden en toegangsbeperkingen kunnen implementeren op basis van realtime verkeer en bezetting, terwijl facility managers kunnen helpen bij het opstellen van saneringsschema’s, afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van ruimte en voorzieningen.

Ondertussen kan een mobiele app op de werkplek, zoals Comfy, fysieke contacten helpen verminderen doordat gebruikers de belangrijkste parameters van de kantooromgeving kunnen regelen, waaronder temperatuur, verlichting, vergaderruimte en beschikbaarheid van bureaus.

Bewaking en besturing van gebouwen op afstand

Moderne gebouwen, of ze nu nieuw zijn of niet, moeten inderdaad toekomstbestendig zijn en ons helpen klaar te zijn voor ongeplande of onvoorziene situaties die voortkomen uit megatrends zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei en verstedelijking. Het adopteren van een gebouwbeheersysteem (BMS) dat is verbonden met de cloud is een eenvoudige maar krachtige oplossing waarmee facility managers altijd en overal op afstand zicht over de operaties in het gebouw kunnen krijgen. Zij hoeven niet langer fysiek ter plaatse te zijn of naar meerdere locaties te gaan om de problemen op te lossen. Diagnostische en probleemoplossende taken worden op afstand geoptimaliseerd, waardoor sociale interactie tot een minimum wordt beperkt. Uiteindelijk betekent dit dat de infrastructuur flexibeler en efficiënter kan worden beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met geografische beperkingen.

Renovatie van gebouwen voor energie-efficiëntie

Het IoT kan ook worden gebruikt om het stroomverbruik in gebouwen te stroomlijnen en te optimaliseren. In een van de use cases voor AI Data Center werden niet-intrusieve IoT-sensoren op flexibele locaties door het hele gebouw geïnstalleerd om realtime gegevens vast te leggen die verder kunnen worden geanalyseerd om via machine learning betere operationele inzichten te verkrijgen. De winst kan aanzienlijk zijn met een aldus achteraf ingebouwd datacenter dat een energiebesparing tot 40% realiseert.

Maak gebruik van IoT met voorspellend onderhoud

Bovendien is, bij voldoende sensorgegevens, voorspellend onderhoud mogelijk in combinatie met IoT-platforms zoals Navigator en MindSphere. Het systeem kan abnormale patronen of situaties identificeren en uitvaltijden of storingen voorspellen die van invloed kunnen zijn op verlichting, stroomvoorziening, beveiliging, brandveiligheid of HVAC, en de facility manager waarschuwen voor onmiddellijke actie. Dit opent een geheel nieuw perspectief: een waarin reactief onderhoud wordt vervangen door voorspellend onderhoud, waar de kans op ongeplande stilstand wordt geminimaliseerd en waar gebouwen organisch kunnen reageren op nieuwe ongunstige omstandigheden, zodat ze 24/7 kunnen draaien.

De huidige pandemie heeft letterlijk onze wereld, ons gedrag, de manier waarop we omgaan met onze omgeving en onze houding ten opzichte van technologie veranderd. Omdat we het overgrote deel van onze tijd in gebouwen doorbrengen, is het de hoogste tijd dat we een model omarmen waarin gebouwen worden gezien als organische omgevingen die kunnen communiceren met hun bewoners, kunnen leren van gegevens, zich kunnen aanpassen aan uitdagende omstandigheden en elke bedreiging het hoofd kunnen bieden. Dat alles staat voor de deur. Hierdoor zullen we veerkrachtiger worden voor toekomstige uitdagingen en in staat zijn om onze samenleving blijvend te ondersteunen.

Wisselt u graag wat ideeën uit met ons?  Contacteer ons!