Nu gebouwen en faciliteiten door de technologische vooruitgang steeds geconnecteerder worden, zijn data meer dan ooit cruciaal. Dankzij de verwerking van data in de cloud kunnen de efficiëntie en kwaliteit van traditionele diensten voor de prestaties van gebouwen verder worden verbeterd. Maar wat kunnen data ons vertellen over een gebouw en, belangrijker nog, hoe benut u ze optimaal? Bekijk hoe wij u kunnen ondersteunen.

Om welke data gaat het?

Laten we eerst even kijken welke data we terugvinden in gebouwen.

  • Het meest voorkomende type zijn operationele data van het BMS (Building Management System), die verband houden met de installaties: temperaturen, opdrachten, statussen enz.
  • Gegevens over technische uitrusting, zoals gegevensbladen, plannen, onderhoudsgegevens enz.
  • Beveiligings- en veiligheidsgegevens.
  • Gebruikersgegevens, bijvoorbeeld bezetting van vergaderruimtes, productie, gebruik van hotelslaapkamers, parkeerplaatsen en nog veel meer.

Goed, u beschikt over de gegevens. Wat nu?

We hebben gezien dat er veel verschillende gegevens kunnen worden verzameld voor een gebouw, maar wat is het nut ervan? Het verzamelen van data heeft enkel zin als dat waardevol is voor u. En omdat we gebouwen niet kunnen vergelijken (geen twee gebouwen zijn immers gelijk), is schaalbaarheid een hele uitdaging. Om te tonen hoe data een meerwaarde kunnen zijn voor energie- en prestatiediensten, zijn gebruikscases van groot belang.

Use case 1 : Traditionele diensten versterken met analyses

Met big data kunnen we de waarde, de kwaliteit en de schaalbaarheid van bestaande diensten vergroten. Data verzamelen levert ons informatie op om traditionele diensten efficiënter te maken door meer gegevens sneller te verwerken. Door een ruimte continu te monitoren – in plaats van dat bijvoorbeeld maandelijks te doen – kunnen we op regels gebaseerde analyses het werk voor ons laten doen. Een dergelijke nauwgezette monitoring versnelt ook de responstijd door de prestaties op te volgen en te wijzen op eventuele problemen.

Use case 2 : Databronnen combineren om nieuwe diensten te creëren

Interoperabiliteit betekent dat systemen met elkaar communiceren via een standaard communicatieprotocol. Hierdoor kunnen verschillende platformen gegevens met elkaar delen. Denk bijvoorbeeld aan de operationele gegevens van het BMS en de onderhoudsgegevens van het CAFM (Computer-Aided Facility Management) of de combinatie van de statusmonitoring van een ruimte en de prestaties van de apparatuur.

Hoe zorgt u ervoor dat de data ook gelezen kunnen worden?

Om er waarde uit te halen is het nodig om data uitwisselbaar en machineleesbaar te maken. Door extra informatie toe te voegen kunnen we data analyseren en doeltreffender gebruiken. Als een bepaald gegeven bijvoorbeeld alleen de waarde ‘12’ omvat, kunnen daar geen conclusies uit worden getrokken en kan er dus ook geen actie worden ondernomen. Door geavanceerdere informatie toe te voegen, zoals een eenheid (graden), een locatie (ruimte) en een medium (lucht), begrijpen we dat er in het gebouw een ruimte is met een temperatuur van 12 °C en kunnen we actie ondernemen. Een volgende stap is om informatie toe te voegen over de apparatuur in die ruimte, de status van de ruimte enz. Gaan we nog verder, dan kunnen we de analyse combineren met het CAFM van de klant, waardoor er automatisch werkorders kunnen worden aangemaakt, zoals het bestellen van een reserveonderdeel.

Is data verzamelen alles?

Nee, allerminst! Gegevens zijn een tool, niet het doel. Ze zijn belangrijk, maar zeker niet alles. Hoogwaardige, gestructureerde gegevens en een gestandaardiseerd uitwisselingsprotocol zijn essentieel voor interoperabiliteit en openen nieuwe mogelijkheden voor innovatieve diensten in verband met de prestaties van gebouwen. Zelfs de krachtigste tools kunnen echter op zich geen hoogwaardige service bieden. Een goede samenwerking tussen de gekozen prestatie-experts of technologische firma en de facilitymanager is van cruciaal belang voor een optimale prestatie van het gebouw.

Wat zijn essentiële kenmerken van de prestatiepartner voor uw gebouw?

Mensen spelen een centrale rol om de optimalisering en het succes van gebouwen te verzekeren. Door ons zo sterk te focussen op digitalisering en data vergeten we wel eens dat we in gebouwen te maken hebben met mensen, van wie het gedrag misschien niet altijd rationeel is of door een machine wordt begrepen.

Een goede partner zal nauw samenwerken met alle partijen om ervoor te zorgen dat gebouwen goed functioneren en binnen de budgetten blijven. Een hechte relatie haalt het maximum uit uw activa. Dat verbetert uiteindelijk de kostenstructuur en bespaart tijd door het energieverbruik te verlagen en proactief en slimmer onderhoud mogelijk te maken. Een goede samenwerking tussen alle partijen en de technologie is cruciaal, want uiteindelijk zijn het ervaren specialisten die het maximum kunnen halen uit de troeven van een gebouw.

Redactie : Antoine Vandyck, voorspellend onderhoudsexpert die energie- en prestatiediensten ontwikkelt bij Siemens Smart Infrastructure.

Bron : https://ingenuity.siemens.com