De wereld is op zoek naar oplossingen om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken. Het gebruik van hernieuwbare energie uit de elektriciteitssector om een emissiereductie in alle sectoren te realiseren, vormt de sleutel tot de decarbonisatie van de wereldeconomie en opent volledig nieuwe businessmodellen voor energieleveranciers.

De klimaatcrisis is een onomstotelijk feit. De politieke druk om tot decarbonisatie over te gaan, blijft toenemen in de geïndustrialiseerde landen en de inperking van het broeikaseffect is uitgegroeid tot een doorslaggevende factor in het wereldwijde energiebeleid. Het Akkoord van Parijs uit 2015, dat de realisatie van een netto-nuluitstoot tussen 2030 en 2050 voorziet, werd door 174 landen ondertekend en sindsdien is het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wereldwijd gestegen tot 25 procent. Maar de vraag blijft: Hoe kunnen we het aandeel van 60 procent CO2-emissies buiten de elektriciteitssector terugschroeven

Download het nieuwe Siemens-witboek over Power-to-X

Groene e-waterstof vormt de sleutel tot een CO2-neutrale toekomst. Ontdek alles wat u moet weten over de laatste nieuwe Power-to-X-oplossingen en toepassingsgebieden voor de industrie, nutsbedrijven en projectontwikkelaars – met enkele in het oog springende praktijkvoorbeelden.

> Download hier de ‘White paper’ over Power-to-X.

Wegen naar een CO2-neutrale wereld

Het antwoord op deze vraag is Power-to-X. Dankzij Power-to-X kan hernieuwbare energie worden omgezet in groene e-waterstof of synthetische e-brandstoffen, waardoor het mogelijk wordt om ook in andere sectoren zoals de industrie of voor verwarming of mobiliteit een weg te banen naar een duurzame energiebevoorrading. Power-to-X ontgrendelt een enorm milieu- en zakelijk potentieel. Groene e-waterstof kan worden gebruikt om warmte te leveren voor industriële of residentiële toepassingen of om voertuigen aan te drijven die op brandstofcellen rijden. Bovendien kan de e-waterstof opnieuw in elektriciteit worden omgezet wanneer er een gebrek is aan hernieuwbare energie op het stroomnet, waarbij het gasnet als gigantische batterij fungeert voor lange-termijnenergieopslag.

E-waterstof vormt ook de basis voor verdere syntheses tot CO2-vrije e-ammoniak of – door het hergebruik van CO2 – tot CO2-neutrale e-koolwaterstoffen of e-methanol. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd tot de decarbonisatie van de volledige economie. Vrachtwagens en schepen zullen worden aangedreven door e-brandstoffen, en zelfs vliegtuigen zullen met e-kerosine vliegen. E-ammoniak wordt een grondstof voor kunstmest; e-methanol wordt een veelgebruikte chemische basisstof. En omdat Power-to-X met een beperkt aantal aanpassingen gebruik kan maken van de bestaande infrastructuur voor fossiele brandstoffen, is een naadloze en supersnelle omschakeling naar een CO2-neutrale wereld mogelijk.

De kritieke business van diepe decarbonisatie

Power-to-X vormt de sleutel tot succes in het nieuwe energielandschap. De toepassingsgebieden voor de industrie en nutsbedrijven zijn talrijk, en de door Siemens aangeboden pakketoplossingen zorgen ervoor dat het volledige potentieel binnen ieders handbereik komt. Als u in detail wil weten hoe diepe decarbonisatie werkt, welke mogelijkheden er door e-brandstoffen geboden worden, hoe dit in de praktijk kan worden gebracht, en vooral, wat uw voordelen zijn, dan is de Siemens ‘white paper’  over Power-to-X verplichte lectuur.

Door Marc Engelhardt, een in Genève, Zwitserland, gevestigde onafhankelijke journalist.