Als we 90% van onze tijd in gebouwen doorbrengen, dan is het logisch dat we ze zo veilig, comfortabel en duurzaam mogelijk maken. Cedrik Neike, CEO van Siemens Smart Infrastructure, vertelt hoe ‘Smart Buildings’ autonoom inspelen op mens en omgeving.

Inspelen op de behoeften

Cedrik Neike, CEO van Siemens Smart Infrastructure

Cedrik Neike: “Voor mij is een gebouw pas intelligent als het zijn omgeving begrijpt, ermee communiceert, ervan leert en er zich aan aanpast. Dankzij een groeiend aantal slimme apparaten verbonden via het Internet der Dingen (IoT) weten gebouwen heel wat over hun gebruikers. Door deze gegevens te analyseren en slim aan te wenden, maken we gebouwen flexibeler, persoonlijker en productiever.”

“Dankzij digitalisering kunnen in de ontwerp- en bouwfase ook digitale tweelingen worden ontwikkeld – nauwkeurige digitale simulaties van toekomstige gebouwen – zodat het bouwen zelf al veel efficiënter wordt. Intelligente gebouwen maken ook een efficiëntere en duurzamere exploitatie mogelijk. Zo kunnen ze storingen of afwijkingen detecteren voor ze uitgroeien tot echte problemen.”

Energie besparen en opslaan

“Globaal verbruiken gebouwen ongeveer 40 procent van alle energie. Maar de helft van de energie die een gemiddeld gebouw verbruikt, gaat verloren. We verwarmen ruimten die niet verwarmd moeten worden, we verlichten plekken die niet verlicht moeten worden. Maar dankzij digitalisering en interconnectiviteit kunnen we de ecologische voetafdruk van een gebouw tot 80 procent verlagen ten opzichte van die van een gemiddeld gebouw.”

“Maar daar stopt het voor mij niet. In de nieuwe wereld zullen gebouwen ook energie produceren en uitgroeien tot intelligente ‘prosumenten’. Zo wordt in een Canadees proefproject overtollige piekenergie al opgeslagen in de vorm van warmte in de boilers van slimme gebouwen. Als de energieproductie dan weer lager ligt, wordt de opgeslagen energie weer op het net gezet.”

Een hogere lokale rendabiliteit

“Het fantastische van deze energieopslag is dat een deel ervan terug naar het net kan worden gevoerd. Op deze manier wordt je gebouw een productief element in het energie-ecosysteem. In Brooklyn, New York hebben we samen met start-up LO3 een microgrid ontwikkeld. Hiermee kan een gebouweigenaar zijn overtollige zonne-energiecapaciteit verkopen om de airconditioning van de buren te laten draaien. Of je zou jouw overtollige capaciteit aan de koffiebar naast de deur kunnen verkopen, waardoor je voortaan gratis koffie drinkt.”

“Dit zijn voorbeelden met energie, maar in de toekomst zullen ook gas-, water- en warmtenetten met elkaar worden verbonden en slim op de behoeften inspelen. Interactie tussen gebouwen en hun gebruikers is vast en zeker een trend die zich nog zal verderzetten. Uiteindelijk worden gebouwen intelligent genoeg om de behoeften van de gebruikers te voorspellen en zich hieraan aan te passen. Zo kunnen mensen zich op hun dagelijkse activiteiten concentreren zonder rechtstreekse interface met het digitale gebouw.”

Lees meer over slimme gebouwen.